Fryshuset Gymnasium

Global

Passion Global

Om du är intresserad av allt från hur krig och konflikter kan förebyggas till hur internationella relationer påverkar din vardag är Global Passion rätt val för dig.

Om du är intresserad av allt från hur krig och konflikter kan förebyggas till hur internationella relationer påverkar din vardag är Global Passion rätt val för dig.

pil ner

Få sammanhang

Världen knyts tätare samman. Under tre år får du förståelse för hur internationella frågor påverkar dig ur ett lokalt, regionalt och globalt perspektiv.

pil ner

Värdera information

Du får lära dig att söka, analysera och värdera information utifrån en vetenskaplig grund. Vi övar på att sätta fakta i sitt sammanhang och söka förklaringar inom relevant forskning.

pil ner

Upptäck världen

Under ditt tredje år blir globala utbyten verklighet. Vi plockar in världen i klassrummet och genom samarbeten med skolor och organisationer i andra länder knyts kontakter som du kan bära med dig resten av livet.