Fryshuset Gymnasium

Global

Passion Global

Om du är intresserad av allt från hur krig och konflikter kan förebyggas till hur internationella relationer påverkar din vardag är Global Passion rätt val för dig.

Om du är intresserad av allt från hur krig och konflikter kan förebyggas till hur internationella relationer påverkar din vardag är Global Passion rätt val för dig.

pil ner

SA

Få sammanhang

Världen knyts tätare samman. Under tre år får du förståelse för hur internationella frågor påverkar dig ur ett lokalt, regionalt och globalt perspektiv.

Värdera information

Du får lära dig att söka, analysera och värdera information utifrån en vetenskaplig grund. Vi övar på att sätta fakta i sitt sammanhang och söka förklaringar inom relevant forskning.

Upptäck världen

Under ditt tredje år blir globala utbyten verklighet. Vi plockar in världen i klassrummet och genom samarbeten med skolor och organisationer i andra länder knyts kontakter som du kan bära med dig resten av livet.

pil ner

NA

 

Mot en hållbar framtid

Natur Global passar dig som vill lära dig mer om hur vi tillsammans kan skapa ett hållbart samhälle. Passionen behandlar samspelet mellan människan och hennes omgivning och synliggör vilka effekter dina egna handlingar har på vår framtid, både lokalt och globalt.

Inriktning Naturvetenskap

Kurserna som du läser berör alla delar av det naturvetenskapliga
fältet. Biologi, teknik, matematik, fysik och kemi. Det gör att du får en bred utbildning väl förankrad i den senaste forskningen på området.

Projektbaserat arbete

En stor del av arbetet är projektbaserat och tar plats både i klassrummet och ute på fältet. Tillsammans hittar ni på nya idéer som gör världen grönare. Du får också träffa framgångsrika företagare som får både sina egna affärer och samhället att växa.