Passion

Global

Utforska förebyggande av krig, konflikter och internationella relationers påverkan på din vardag.

Få sammanhang

Världen knyts tätare samman. Under tre år får du förståelse för hur internationella frågor påverkar dig utifrån olika perspektiv. Passionen behandlar också samspelet mellan människan och hennes omgivning och synliggör vilka effekter dina egna handlingar har på vår framtid, både lokalt och globalt.

Upptäck världen

Vi jobbar för att globala utbyten ska bli verklighet. Vi plockar in världen i klassrummet och genom samarbeten med skolor och organisationer i andra länger knyts kontakter som du kan bära med dig resten av livet.

Fördjupa kunskapen

Tredje året kommer du att fördjupa dig i ämnesområden kopplade till antingen naturvetenskap eller samhällsvetenskap. På så sätt färgas passionen mot just det program du läser och ger dig adekvata kunskaper väl förankrade i den senaste forskningen på området.

Kontakt

Lisa Hoffman Carlsson
lisa.hoffmancarlsson@fryshuset.se