Passion

Samhälls­vetenskap

Förstå och påverka samhällsförändringar med mål om att fortsätta på högskolan

Se sambanden

Varför ser samhället ut som det gör och vad är det som driver utvecklingen? Hur hänger saker och ting ihop, och vem är det egentligen som bestämmer? Sådana frågor får du söka svar på om du väljer vårt samhällsvetenskapsprogram.

Tänk kritiskt

En av de viktigaste sakerna som du kommer att lära dig är att tänka kritiskt, problematisera samhällsfrågor och se värden från olika perspektiv. Det gör du genom att öva på att besvara frågor som: Vem är det som säger något och varför? Finns det fakta att söka från en säker och oberoende källa?

Sök, analysera, värdera

Du lär dig att söka, analysera och värdera information utifrån en vetenskaplig grund. Det innebär att du tänker kritiskt, sätter fakta i sitt sammanhang och söker förklaringar inom relevant forskning.

Passion Samhälls­vetenskap är valbar på

Kontakt

Programrektor Mathias Blomberg
mathias.blomberg@fryshuset.se