Fryshuset Gymnasium

Skate

Passion Skate

Skate är en livsstil. Det är också träning, ungdomskultur och affärer. Brädan kan ta dig med på många vägar i livet, det kommer du att bli medveten om ifall du väljer skate som passion.

Skate är en livsstil. Det är också träning, ungdomskultur och affärer. Brädan kan ta dig med på många vägar i livet, det kommer du att bli medveten om ifall du väljer skate som passion.

Skate: Natur

Som elev på vårt naturvetenskapsprogram kan du välja träningslära med skatefördjupning. Med skaten som redskap får du lära dig hur din kropp påverkas av träning. Du får även insikt i kostens betydelse för att prestationsförmågan ska utvecklas.

Skate: Samhälle

Går du vårt samhälls-vetenskapsprogram kan du läsa ungdomskultur med skatefördjupning. Med skate som uttrycksform kommer du att bekanta dig med olika former av kreativa uttryck. Du får insikt i hur ungdomskulturer växer fram och hur trender påverkar samhället

Skate: Ekonomi och Handel

På ekonomiprogrammet samt handel- och administrations­programmet går entreprenörskapet som en röd tråd genom dina tre år. De flesta skejtare är entreprenörer ut i fingerspetsarna. Är du intresserad av skate kan du kombinera det med dina studier. Och vem vet – kanske blir det skate du kommer att ägna ditt framtida entreprenörskap åt.

”Eleverna får odla sin egen skatestil och åkandet får ha kvar sitt naturtillstånd.”

Martin Karlsson, Lärare i Skate

Namn: Martin Karlsson

Lärare i: Skate

Att Jobba på Fryshuset Gymnasium: Fantastiskt!

Skate som passion: Eleverna får odla sin egen skatestil och åkandet får ha kvar sitt naturtillstånd.

Hur länge har du hållit på med skateboard?

Hela mitt liv. Skaten har format den jag är. Jag har drivit skateföretag, bloggat om åkningen och varit journalist för olika skatetidningar. Jag har skejtat på Fryshuset sedan 1989.

Hur är det att jobba här?

Fantastiskt! Det här stället genomsyras av så mycket humanism, mångfald och tolerans. Först var jag skeptisk till konceptet att lära ut skate i skolan, jag tycker att det ska vara fritt. Men nu känns det helt rätt. Eleverna får odla sin egen skatestil och åkandet får ha kvar sitt naturtillstånd.

Hur jobbar du för att eleverna ska utvecklas?

Jag pratar med dem och vill att de ska få en bredare bild av vad skate kan vara. Vi har trevliga diskussioner om skatefilosofi och historia. Det är otroligt givande när jag ser att en elev har förstått ett nytt samband, då är mitt jobb berikande och härligt.