Fryshuset Gymnasium

Samhälls­vetenskap

Passion Samhälls­vetenskap

Vårt samhällsvetenskaps­program passion samhälls­vetenskap vänder sig till dig som vill ha en bred utbildning och fortsätta att studera på högskolan. Du lär dig förstå bakgrunden till de snabba förändringar som sker i samhället just nu, men också hur du själv kan påverka utvecklingen.

Vårt samhällsvetenskaps­program passion samhälls­vetenskap vänder sig till dig som vill ha en bred utbildning och fortsätta att studera på högskolan. Du lär dig förstå bakgrunden till de snabba förändringar som sker i samhället just nu, men också hur du själv kan påverka utvecklingen.

pil ner

Se sambanden

Vad beror alla förändringar i samhället på? Hur hänger saker och ting ihop, och vem är det egentligen som bestämmer? Sådana frågor får du söka svar på om du väljer vårt samhällsvetenskapsprogram.

pil ner

Tänk kritiskt

En av de viktigaste sakerna som du kommer att lära dig är att tänka kritiskt. Vem är det som säger något och varför? Finns det fakta att söka från en säker och oberoende källa? Att ifrågasätta både det som talar för och emot din egen uppfattning är bästa skyddet mot falska nyheter.

pil ner

Sök, analysera, värdera

Du lär dig att söka, analysera och värdera information utifrån en vetenskaplig grund.Det innebär att du tänker kritiskt, sätter fakta i sitt sammanhang och söker förklaringar inom relevant forskning. Det gör att du lär dig hur en väldig massa saker fungerar på riktigt.